Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

Svampafestivalen dag 1 - bakhjulsdrivet, dam, vet, jun

Tävlingen inlagd:

2020-06-24

Tävlingsdatum:

2020-07-31

Sista anmälningsdatum:

2020-07-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tina Lennartsson

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson, Christian Nilsson

Raceontroller:

Berne Svensson, Per-Erik Åberg

Domare:

Tobias Nordlund, 070-5917379

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson, bitr tekn.chef: Erik Walter

Säkerhetschef:

Robban Krondahl

Miljöchef:

Robban Krondahl
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelilla

Tidsplan:

Fredag 31/7:
Depån öppnar kl 05:00
Anmälan Race Office på fältet kl 06:00-08:00
Besiktning på startplattan kl 06:30-08:30
(uppmanar förarna att ha personlig utrustning på vid besiktning)
(nerfart samma väg som till banan, utfart genom grinden)
Förarsammanträde - ej fysiskt, kommer info via PM.
Första start kl 09:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Klasser:
Senior bakhjulsdrivet, dam, junior och veteran.

3 kvalomgångar á 3 varv, därefter finaler.
Poängberäkning 7-5-4-3-2-1. Poäng från samtliga kval räknas.
Krokiga spåret med alternativspår, som är det vänstra yttre spåret i
sista svängen innan
målgång och ska köras en gång per heat/final.
Framkallning till start sker via heattavlan på backen.
Framkallningsfållor finns bakom startplattan. Startspår på
startplattan lottas.
Utkörning från banan sker i grinden direkt efter målgång.
Vid svartflagg eller teknisk flagga kör ut i ravinen, ner i depån.

Finaler:
A-final körs i alla klasser. B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid
minst 25 anmälda.
Gäller vid anmälningstidens utgång.
Alla finaler körs 5 varv. Runnerup tillämpas i finalerna.
Vid lika poäng särskiljes enligt följande 1:a hand tredje kval, 2:a hand
andra kval etc därefter
lottning. Bästa poäng väljer startspår först.

Startmetod:
Tummen upp av startpersonalen, Ready-to-raceskylten kommer ut
från vänster sida.
Starten går när den röda lampan släcks.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer bakhjulsdrivet, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 startande totalt. Resterande på reservlista.

Startordning:

Senior bak - junior - dam - veteran

Startuppställning:

Max sex bilar på ett led

Miljö:

Se G2

Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. Presenningen ska vara av tjockare , inte tunn, vävd.sort

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning av föraren som tjuvstartar i både kval och finaler. Omstart direkt.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior/dam/vet 300kr
Junior 200kr
Det går att betala med swish och kontanter.
WO-avgift 500kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pris till finalisterna

Upplysningar, telefonnummer:

Julia Jönsson tel 072-3631747. SMSa om ej svar, för återkoppling.

Återbud, telefonnummer:

senast 2020-07-29 kl 09:00 ENDAST sms till 076-1996890. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid. Ej avanmäld i rätt tid faktureras WO-avgift.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud
Anbud efter avslutade finaler på samtliga bilar. Inga
bilar är
anbudsbefriade.Endast anbudslappar som
tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud.
Anbudslappar finns att hämta i depåsekr hela dagen.
Anbud lämnas i bes.hallen och anbudsförfarandet sker framför
klubbstugan.

Avlastning / Lastning
sker på bingofältet. Inga släpar i
depån

Depå
Depån öppnar 31/7 kl 05:00. HÅLL AVSTÅND!!
Pga av säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.
Alla bilar ska ut från depå när anbuden är avslutade.

Mekaniker
Endast förare dennes två mekaniker har tillträde
till tävlingsområdet.
Varje tävlande tilldelas 3 st nyckelband med bricka (förare + 2
temmedlemmar) som
berättigar tillträde till tävlingsområdet och ska hänga väl synliga hela
tiden när man befinner
sig på tävlingsområdet. Kan man inte uppvisa en bricka så avvisas
man från området
omedelbart.

Protest
Ev protester lämnas till förarkontaktman som sedan
kontaktar
tävlingsledningen. Telnr finns anslaget på anslagstavlan.

Rödflaggat heat
Förare i ev rödflaggat heat kör direkt till
depån och heatet körs om
sist i omgången i resp klass. Om det är sista heatet i klassen så körs
det om efter 5 min eller
enligt annat beslut från tävlingsledningen.
Gäller ej vid tjuvstart då det är omstart direkt.

Corona
Tävlingen är publikfri. Det är av yttersta vikt att ni
förare och era mekaniker
respekterar och följer de riktlinjer som finns med anledning av Covid-
19.
Håll avstånd i depån, i köer vid toaletter, duschar, anbud, kiosk osv.
Nyckelband med bricka ska alltid hänga synligt. Om inte, avvisas
man från området.
Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se