Inbjudan till Målilla MK Bilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Målilla MK Bilklubb

Tävling:

Bilspeedway

Tävlingen inlagd:

2020-06-28

Tävlingsdatum:

2020-08-08

Sista anmälningsdatum:

2020-08-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anneli Thylèn 070-534 32 01

Biträdande Tävlingsledare:

Joakim Thylèn 073-182 27 23

Raceontroller:

Magnus Örum-Gad 070-546 41 34

Domare:

Åke Gustavsson 073-061 39 87

Teknisk chef:

Lars Fransson 070-252 68 78.

Säkerhetschef:

Roger Lundh 070-332 36 88

Miljöchef:

Andreas Karlsson 070-202 84 81
Tävlingsinformation Alkotest kan förekomma

Covid-19
Tävlingen är publikfri
Varje förare får ha med sig 2 mekaniker. I anmälningskuvertet kommer det att finnas band
som ska sitta på armen, kan man inte uppvisa sitt armband kommer man avvisas från
området.
Vi ber alla att tänka på att hålla avstånd till varandra, både i anbuden, kiosken, anmälan
och depån.
Vi ser till att det finns handsprit handtvätt och vi uppmanar er till att ha en god handhygien.
Vid minsta förkylningssymptom ber vi er vänligt att stanna hemma.


Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Målilla Motorstadion

Tidsplan:

Administrativ incheckning/anmälan: 07:00-09:00
Besiktning (i lottningsfållan): 07:00-09:00
Funktionärsmöte 09:30 framför klubbstugan
Förarsammanträdet kommer i pappersform i era förare kuvert
Första start: 10:00
Finalerna sker efter alla körda omgångar
Prisutdelning sker direkt efter avslutad final, och kommer ske på banan mer info kommer i
förar kuvertet.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultat läggs ut på www.malillamkbilklubb.se Resultatlistan anslås fortlöpande, på 2 platser i depån.

Tävlingens genomförande:

: Enligt folkrace reglemente.
Alla förare kör 3 omgångar, heaten omfattar 4 varv och i finalheaten körs 6 varv. Finalerna
körs med Runner-up.
A B C final för seniorer A final för dam/veteran juniorer B-final vid 15 anmälda och c final
vid 25 anmälda vid anmälningstidens utgång.

Utsedd plats med presenning kommer finnas för tankning.
Poängfördelning 7, 5, 4, 3, 2 och 1.
Första heatet är förlottat.
Vid alla rullningar stoppas heaten med rödflagg, förutom vid rullning på sista varvet i
heatet.
Rödflaggat-heat körs om direkt utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan
släpps detta iväg först – därefter körs det rödflaggade heatet.
Vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens.Seniorer,juniorer och dam/veteran

Antal startande i respektive klass:

Max 90 startande totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 90 startande totalt.

Startordning:

Dam/veteran junior senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

: Målilla MK är miljöcertifierade. Tomgångskörning i depån max 1min. Vår miljöstation och våra soptunnor skall användas för skräp och dylikt.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däcksrensning förbjuden, FR 7.0.

Avgifter:

Senior, Veteran, Dam 300:-
Junior: 200:-
Eventuellt efteranmälningsavgift 300:-
Avlysning: Vid mindre än 40 anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av Force
Majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till samtliga finalister
Poängfördelningen:7,5,4,3,2,och 1
Först heatet är förlottat.

Upplysningar, telefonnummer:

Malin Blixt 073-969 64 38

Återbud, telefonnummer:

Emelie Karlsson 072-237 59 31

Anmälan till:

Sker online via Anmalanonline.se.

E-post:

malillamkbilklubb@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se