Inbjudan till AMF Årsunda, Årsunda

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

AMF Årsunda, Årsunda

Tävling:

AMF Årsunda Folkrace i samarbete med Lumek

Tävlingen inlagd:

2020-07-03

Tävlingsdatum:

2020-08-15

Sista anmälningsdatum:

2020-07-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Peter Hagström 070-780 97 05

Biträdande Tävlingsledare:

Thomas Åkelid 070-369 58 10

Raceontroller:

Niklas Björkén 070-532 79 48

Domare:

Utses av NNBF

Teknisk chef:

Peter Skog 070-353 64 22

Säkerhetschef:

Hans Nymo 070-508 63 09

Miljöchef:

Hans Nymo 070-508 63 09
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Årsunda Motorstadion, 070-780 97 05

Tidsplan:

Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Fredag 17:00 - 20:00
Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Lördag 07:00 - 09:00
Besiktning kommer att ske på anvisad plats.
Förarsammanträde: Inget förarsammanträde kommer att ske, information fås vid
incheckningen.
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start. Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen
7-5-4-3-2-1. Seniorer. damer och juniorer kör 3 heat där efter gäller för seniorer och
damer. A-B-final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 24
startande vid anmälningstidens utgång. För juniorer körs A-B-C-D-final med runner up,
oavsett antal startande. Finalerna körs med runner up. Vid lika poäng räknas resultatet från
3:e omgången i första hand, andra i andra hand o.s.v. Kvalheaten körs 4 varv, finalerna 5
varv.
Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat
från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0, det är inte tekniskt
möjligt i vissa resultatgivningsprogram. T,ex. vid tjuvstart och sedan bryter nämnda heat,
erhåller man 0 poäng och inte -1. Vid två tjuvstarter uteslutning i heat.
Körs med alternativspår, alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat.
Startmetoden är: Ready to race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 140 st totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 140 st totalt.

Startordning:

Dam, Junior, Senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Oljeuppsamlare obligatoriskt minst motorns volym och pressenning under bilen. Kontroll av uppsamlingskärl kommer att göras i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

Se tävlingens genomförande.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Seniorer och damer 300 kr. Juniorer 200 kr. Tel + efteranmälan 100 kr extra.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Peter Hagström 070-780 97 05

Återbud, telefonnummer:

Meddelas till Gunborg Skog 070-228 31 13 senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Endast Anmälan online.

E-post:

gunborg.skog@neova.se

Säkerhet:
Däckrensning förbjuden. I depån gäller gå fart. Brandsläckare enl.
reglementet.

Anbud:
Enligt Folkrace reglementet FR 10.3 och 10.4

Publikfri tävling:
Varje tävlande kommer att tilldelas 3 st armband som berättigar
tillträde till tävlingsområdet, (förare + 2 teammedlemmar). De som inte kan uppvisa sitt
armband (på armen) kommer att avvisas från området. Alla ska komma samtidigt.

Covid-19:
Det kommer finnas funktionärer som säkerhetsställer att det inte
kommer in publik!!

Vi kommer att vara tvungna till att vara stenhårda mot er, men vi hoppas på er
förståelse. Ute i depån så vill vi att ni tänker på att håla avstånd till varandra.
Vi har en stor depå att utnyttja.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger
bland annat följande rekommendation till oss som ansvarar för idrott- och
tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan
stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktiviteten ska man åka hem direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depån och på publikplatser.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel exempelvis vid insläpp, av och på läktare och vid försäljning.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se