Inbjudan till Ljusdals MS / SMK Hälsinge

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ljusdals MS / SMK Hälsinge

Tävling:

Mekonomenracet

Tävlingen inlagd:

2021-05-27

Tävlingsdatum:

2021-06-19

Sista anmälningsdatum:

2021-06-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Annsofi Wikström 073-8015283

Biträdande Tävlingsledare:

Gudrun Hodell 070-3039262

Raceontroller:

Stefan Lundqvist 070-5701200

Domare:

Annika Wickström 073-0314436

Teknisk chef:

Mats Jönsson 070-2598006

Säkerhetschef:

Tony Norberg 070-3980223

Miljöchef:

Stina Berglund 072-9226559
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Kåtmyrabanan , Ljusdal

Tidsplan:

Anmälan, besiktning:
Fredag 18.00-21.00
Lördag 07.00-09.00

Förarmöte ersätts av skriftligt förarmöte.
Skriftligt förarmöte fås vid anmälan.

Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida www.ljusdalsms.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med förlottade omgångar. Max 6 förare i varje heat med
poängberäkningen
7-5-4-3-2-1. Seniorer, damer, veteraner och juniorer kör 3 heat därefter gäller..
A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst
24
startande vid anmälningstidens utgång.
Finalerna körs med runner up.
Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, andra i andra
hand o.s.v.
Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.
Vid två tjuvstarter av samma förare uteslutning i heatet.
.
Körs med alternativspår. Alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat.
Den som orsakar rödflagg i alternativet får inte starta om.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens 2021. Seniorer, juniorer, damer, veteraner (Vid minst 6st) .

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

130st

Startordning:

Juniorer, Damer,Veteraner, Seniorer.

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Se FR 7.6

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb

Avgifter:

Seniorer och damer 300 kr, juniorer 200 kr
Tel + efteranmälan 100 kr extra
Swish finns i Anmälan

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister vid klubbstugan efter finalerna.
Skriftligt information fås vid anmälan

Upplysningar, telefonnummer:

Annso Wikström 073-8015283 eller Gudrun Hodell 070-3039262

Återbud, telefonnummer:

Annso Wikström 073-8015283 eller ljusdalsms@hotmail.com, senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet

Anmälan till:

Anmälan endast på anmälan Online

E-post:

ljusdalsms@hotmail.com

Övrigt
Däckrensning vid framkörning / uppställning är förbjuden
och medför uteslutning ur tävlingen.

I depån gäller gå fart.

Ni som delar bil bör ange det på anmälningsblanketten, så
minskar risken för att starta heaten efter varandra
Covid19
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet
ändras under tiden fram till tävling.
Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut
baseras på hur FHM ställer sig i stunden då tävlingen ska
genomföras.

Är ni sjuka eller känner symtom så ska ni avstå tävlingen.

Handsprit kommer att finnas.

För övrigt gäller FHM restriktioner och SBF´s riktlinjer.

Samtliga kommer tilldelas handledsband som skall bäras när man är på
området,
kontroll kommer att genomföras.

All info för att motverka smittspridning fås i med
startbekräftelsen

Munskydd bör användas av alla som inte bär hjälm, ta gärna med egna.
.

Mekaniker
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker, som skall komma
samtidigt
som föraren.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se