Inbjudan till Jönköpings MK, Taberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jönköpings MK, Taberg

Tävling:

Swedolracet 2021

Tävlingen inlagd:

2021-07-11

Tävlingsdatum:

2021-09-11

Sista anmälningsdatum:

2021-09-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Joakim Hallengren, 073-150 76 17

Biträdande Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson,076-8148642

Raceontroller:

Per-Erik Åberg, 070-658 08 21 , Michael Sörensen 070-9148041

Domare:

Åke Gustavsson, 073-061 39 87

Teknisk chef:

Christoffer Gudmundson, 070-855 05 17, Biträd Tekniker Danny Eckhoff 072-3586689

Säkerhetschef:

Thony Bergström, 070-423 42 61

Miljöchef:

Jan Halvarsson, 073-531 59 21
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Tabergsbanan, Joakim Hallengren 073-150 76 17

Tidsplan:

Fredag
Anmälan 18.00-20.00
Besiktning 18.00-20.00

Lördag
Anmälan 06.00-08.30
Besiktning 06.00-08.30

Förarsammanträde: Inget fysiskt möte, kommer ligga ett skriftligt dokument i
startkuvertet. Varje förares ansvar att läsa och förstå.

Första start: 09.00


Resultatlistan anslås:

Finns på www.resultattavlan.se även heatindelningar. Kommer även att anslås på den officiella anslagstavlan vid speakertornet.

Tävlingens genomförande:

Preliminärt:

Kval 1+2
Lunch
Kval 3
Finaler
Prisutdelning
Anbud

Damer kör egen klass vid minst 20 startande

Alla kör 3 kval omgångar

Alla kör A-final
B-final vid minst 18 startande.
C-final vid minst 28 startande

Runner-up tillämpas.

Särskiljning vid lika poäng: Bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1, därefter lottning. Lottning
sker AV Tävlingsledningen.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1

Rödflaggat heat: Körs om direkt. Man kör DIREKT till lottningsfållorna UTAN att meka på bil.
Står det ett uppställt heat på startplattan, körs det rödflaggade heatet efter att det
heatet kört.

Antal varv: Kvalomgångar 3, finaler 5

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minimum 45, maximum 120

Startordning:

Prelimenär: Junior, Senior, Dam

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G6.1 Presenning och Oljeuppsamlare på minst 10 liter ska användas vid uppställning i depån. Miljöstation finns för eventuellt vätskespill från bilar. Skrot och däck tas med av respektive förare. Sopor samlas i säckar/påsar och slängs i uts

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet, utan någon form av slirskydd. Däckrensning förbjuden överallt i enlighet med regelverket.

Avgifter:

Anmälningsavgift:Senior/Dam 300 SEK, Junior 200 SEK. Kontant (jämna pengar) eller via
swish.

Avlysning:Om tillstånd uteblir, vid färre än 45 st anmälda eller vid Force Majeure kan
arrangören besluta om avlysning av tävlingen i samråd med domare.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning sker vid startplattan efter finaler.

Upplysningar, telefonnummer:

Joakim Hallengren, 073-150 76 17 Thony Bergström, 070-423 42 61

Återbud, telefonnummer:

Joakim Hallengren 073-150 76 17 På sms och du kommer att få bekräftelse, senast 48 h före första start. WO-avgift 500 SEK

Anmälan till:

Endast via anmälan online.

E-post:

info@jonkopingsmotorklubb.se

HEMMAFÖRARE

Hemmaförare skall ange minst 1st flaggposteringsfunktionär under övrigt i anmälan

Publik

Som läget är just nu är tävlingen publikfri, men det kan ändras till dags
tävlingsdatum.

Anmälningstiden

Kan stängas tidigare vid många anmälda

Covid-19

Då denna tävling arrangeras under rådande omständigheter så kommer
det endast 4 mekaniker tillåtas entré på området ihop med tävlande chaufför. Dessa 5
SKALL komma samtidigt till tävlingen. Utöver det kommer endast tävlingsledning och
dess funktionärer tillåtas entré. Alla som befinner sig på området skall visa hänsyn för
varandra gällande avstånd och hygien! Markeringar och skyltar SKALL följas. Handsprit
och tvål kommer att finnas vid toaletter för handhygien skall kunna genomföras. Känner
någon ett symtom för Covid-19 eller att man befinner sig i riskgrupp så uppmanas du/ni
att stanna hemma. Om någon inte följer tävlingsledningens eller av dem utsedd persons
anvisningar kan ni komma att avlägsnas ifrån området.

Då restriktionerna kan komma att ändras till dags tävlingsdatum så förbehåller vi oss
rätten att kunna ändra på antalet personer som kan få tillgång till området under
tävlingsdagen. Vi kommer i alla lägen att följa de restriktioner som finns aktuella hos
FHM.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se