Inbjudan till Lycksele Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lycksele Motorklubb

Tävling:

Höstracet

Tävlingen inlagd:

2021-09-02

Tävlingsdatum:

2021-10-03

Sista anmälningsdatum:

2021-09-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Johan Haraldsson 0722058106

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Tobias Nordin 070-5622527

Domare:

Mats-Ove Bergström 070 – 212 75 76

Teknisk chef:

Ingemar Jonsson 070 – 269 33 27

Säkerhetschef:

Stefan Djerf 070-750 98 85

Miljöchef:

Kalle Johansson 070 – 555 43 47
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lycksele Motorstadion

Tidsplan:

Lördag 2 oktober
17.00 Depån öppen

Söndag 3 oktober
08.00-09.00 Anmälan till besiktningen
08.00-09.30 Besiktning
10.00 Funktionärssammanträde
10.30 Förarsammanträde
11.00 Första start

Resultatlistan anslås:

På officiell anslagstavla vid klubbstugan

Tävlingens genomförande:

Besiktning kommer att ske kvällen före tävlingen, samt på tävlingsdagen.
Samtliga förare kör 4 kvalomgångar om 3 varv.
Startspår enligt kvalheatlista.
Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna,
högst poäng väljer startspår först.

De 11 bästa juniorerna kvalificerar sig till B- respektive A-final.
Vid färre än 12 startande i Juniorklassen kommer endast A-final att köras.

De 11 bästa seniorerna placerar sig i B respektive A-final.
Vid minst 20 startande seniorer körs även C-final

De 11 bästa damerna kvalificerar sig i A- och B-final. Vid färre än 12
startande i
damklassen kommer endast A-final att köras.

Vid färre än 6 veteraner, inlottas dessa bland seniorerna.

Runner-up kommer att tillämpas i B,C-finaler.

1: an 7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an 2p, 6: an 1p.
Totalpoängen inplacerar i respektive final

Alla heat räknas, sedan särskiljning enligt placering i heat 4, 3, 2, 1.
Därefter
särskiljs förarna genom datorprogrammets slump.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, veteraner och damer

Antal startande i respektive klass:

Ingen begränsning

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Ingen begränsning

Startordning:

Jun, Dam, Veteran, Sen

Startuppställning:

6 bilar i bredd, enligt startlistans ordning. Först i heat spår 1 osv.

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Se egen rubrik nedan

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Senior, Damer, Veteran 300 kr
Juniorer 200 kr
Förare aktiva för LMK 0 kr

Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen helt, i samråd med domaren, om
erforderligt antal förare ej anmält sig till tävlingen innan anmälningstidens
utgång.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Johan Haraldsson 072 205 81 06

Återbud, telefonnummer:

Anna Öbrand 070 339 26 40

Anmälan till:

Endast Anmälan Online

E-post:

annaobrand@hotmail.com

Covid-19
Varje förare får max ha med sig 4 teammedlemmar.
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under
tiden
fram till tävling. Antal startande kan komma att regleras även antal i
publik kan komma att begränsas, detta beslut baseras på hur
Folkhälsomyndigheten ställer sig i stunden då tävlingen ska
genomföras.
Är ni sjuka eller känner symptom så ska ni avstå tävlingen, ingen
avgift kommer då att tas ut.
För övrigt gäller Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Ljussystem
Tävlingen kommer att använda Pixel Motorsports
ljussystem för
flaggor
på posteringar och huvudpostering. De flaggor som används på
huvudposteringens display är: Svart (Black Flag),. Observation, teknisk,
målflagga och vit flagga.

Tjuvstart
Mätning av tjuvstart sker med Pixel Motorsports
startsystem, med
lasermätning.
Direkt omstart, tjuvande ekipage tilldöms 2 * alternativspår.
Andra gången samma förare ekipaget tjuvstartar i samma heat, utesluts
denna.
Startsekvens på monitor: Ready to Race, svart, grönt.

Alternativspår

Arrangören kommer att tillämpa alternativspår. Samtliga bilar skall EN
gång i
varje heat passera kontrollpunkt i alternativspåret, förutom vid utdömd
tjuvstart
då man ska passera alternativspåret två gånger. OBS! Nytt alternativ spår
testas i år.

Säkerhet
All eldning är förbjuden i depåområdet. Vid grillning
inom området
ska största säkerhet beaktas av respektive förare/team/familj för att inga
olyckor ska
hända. Brandsläckare skall vara framtagen och lättillgänglig.
Vid svetsning och dylika heta arbeten skall egen brandsläckare, minst 6 kg
pulver, vara framtagen och lättillgänglig. Kravet är att alltid ha en 6 kg
pulversläckare märkt på depåplatsen.

Delad bil
Delas bilen skall detta anges i anmälan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se