Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Bridgestone Grand Finale 2021

Tävlingen inlagd:

2021-09-12

Tävlingsdatum:

2021-10-23

Sista anmälningsdatum:

2021-10-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-0570146

Biträdande Tävlingsledare:

Lars-Åke Andersson 070-3927095

Racecontroller:

Robert Ledin

Domare:

Bengt-Göran Bergin 070-4964135

Teknisk chef:

Jimmy Larsson 076-1707727

Säkerhetschef:

Lennart Anderson 070-6713275

Miljöchef:

Ingemar Brännström 076-1601493
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, 073-0570146

Tidsplan:

Anmälan 06.30-08.30 vid ljusmasten i depån.
Besiktning 06.45-08.45 på startplattan.
Startförfarande 08.50 på startplattan
Första start 09.00
Förarsammanträde ges ut skriftligt och fås vid anmälan.
Finaler ca 14.30

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan anslås resultat fortlöpande. Slutresultat läggs upp på internet.

Tävlingens genomförande:

Alla förare erbjuds tre kvalomgångar med tre varv.
Finaler körs i fem varv.
Vi kör långa banan utan alternativspår.
Poängberäkning 7,5,4,3,2 och 1 poäng.
Särskiljning 3,2 och 1. Därefter sker lottning i sekretariat under
överinseende av domare/förarkontakt.
A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens
utgång, C-final vid minst 36 startande vid
anmälningstidens utgång.

Finalerna körs med runner up.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st.

Startordning:

Damer-junior-veteran och senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 minuspoäng för tjuvstart i kval vid första tjuvstarten, utelutning ur heat vid andra tjuvstarten. I finaler enligt regelboken.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente, dock utan dubb.

Avgifter:

Anmälningsavgift 300kr för senior, dam o veteran.
200 kr för junior.
WO-avgift enligt gällande reglemente.
Ingen efteranmälningsavgift.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.
Förare som anmält sig före 1 oktober och deltar i tävling är
delaktiga i en utlottning av fyra
vinterdäck från Bridgestone. Priset är däck i 15,16 eller 17" och med
eller utan dubb.
Utlottningen sker i samband med prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Mats Myrberg 073-0570146

Återbud, telefonnummer:

Lars Karlsson 073-6747408 via sms eller mail: lars.karlsson@ovako.com.

Anmälan till:

Anmälan Online.

E-post:

lars.karlsson@ovako.com

Dricksvatten:
Vatten finns att tillgå, men det är inte
dricksvatten.

Covid-19:

Med rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under
tiden fram till tävling.
Antal
startande och publik komma att begränsas. Vi följer FHM:s
restriktioner.

Mekaniker:
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker, som skall
komma
samtidigt som föraren. (övriga räknas som publik och
behöver lösa inträde)
Samtliga på området skall bära handledsband som fås vid
incheckning.

Fordon över 7 m:
: Meddelas till Ingemar Brännström 076-
1601493 senast fredag den 22
oktober

Hemmaförare:
Alla hemmaåkare ska ha två namngivna
funktionärer angivna på sin anmälan


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se