Inbjudan till MK RATTEN Torsby

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK RATTEN Torsby

Tävling:

Guldratten 2021

Tävlingen inlagd:

2021-09-12

Tävlingsdatum:

2021-10-09

Sista anmälningsdatum:

2021-10-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jörgen Svensson 070-6811624

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Erika Svensson 0703004319

Domare:

Mikael Carlsson

Teknisk chef:

Niklas Broberg 072-5593346

Säkerhetschef:

Jim Hilmersson 072-5391600

Miljöchef:

Anton Larsson 070-5919909
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Niwa Banan 070-6811624

Tidsplan:

Besiktning och Anmälan Lördag 07:00-09:00

Förarsammanträde Junior 09:15
Dam/Veteran 9:30
Senior 9:30

Första Start 10:00
Finaler efter omgång 3

Resultatlistan anslås:

Officiella Anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

3 omgångar köres för samtliga
A,B,C Finaler
Poängberäkning 7-5-4-3-2

Vid lika poäng genom alla omgångar sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

xxx

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

75

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

5 Stycken i bredd i grundomgång och 6 stycken i final i möjligaste mån

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart 1 minus poäng, Vid andra tjuvstart av samma förare = Uteslutning i Heat

Däckbegränsning:

Enl. Gällande reglemente

Avgifter:

Startavgift Dam/Veteran , Senior 300
Junior 200

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till 1,2,3,4 i varje final
Prisbord med utlottningspriser

Upplysningar, telefonnummer:

072-5391600

Återbud, telefonnummer:

072-5391600

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

info@mkratten.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se