Inbjudan till Bilklubben Dundret

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bilklubben Dundret

Tävling:

Final Malmfältsmästar´n 2021

Tävlingen inlagd:

2021-09-12

Tävlingsdatum:

2021-10-03

Sista anmälningsdatum:

2021-09-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tommy Vestin

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Mohre´n

Domare:

Kommer att tillsättas

Teknisk chef:

Knut Johansson

Säkerhetschef:

Ann-sofi Nordvall

Miljöchef:

Tommy Krigsman
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Dunderbanan/Gällivare Karta och kordinater: http://bilklubbendundret.se/banan.html

Tidsplan:

Söndag 2021-10-03
08:00-09:45 Anmälan och besiktning
10:00 Funktionärssammanträde
10:00 Förarsammanträde vid huvudposteringen
10:30 Första start

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla vid sekretariat

Tävlingens genomförande:

Nationell tävling med maximalt 200 i publik. Varje förare kör 3 kvalomgångar med poängfördelning 9, 7, 5, 3, 2, 1. Alla tre kval räknas. Seniorer kör A, B och C-final (C-final endast vid 20 eller fler deltagare).
Dam kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Veteran kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Samtliga juniorer kör final. Runner Up inom respektive klass. Särskiljning 3-1-2, därefter lottning.
Alternativspår körs EN gång/heat.
Efter avslutade A-finaler körs rövarheat i respektive klass om Malmfältsmästar-titeln!

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 25 deltagare totalt i samtliga klasser. Max 72 seniorer. Dam och junior samtliga anmälda.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minimum 25 deltagare totalt i samtliga klasser. Max 72 seniorer. Dam, junior och veteran samtliga anmälda.

Startordning:

Veteran-Junior-Dam-Herr

Startuppställning:

Max 6 startande/heat. Startspår förlottas. I finalerna väljer förarna spår efter inkörda poäng.

Miljö:

Enligt gällande reglementen, eget avfall borttages av respektive förare efter tävlingens slut. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, två tjuvstarter medför uteslutning ur heat. Vid tjuvstart skall samtliga tävlande stanna innan markerad linje, annars utesluts den tävlande ur heatet. I rövarheat omedelbar uteslutning.

Däckbegränsning:

Fritt ej dubb, däcksvärmning/rensning förbjuden!

Avgifter:

Veteraner, Seniorer & Damer 300 kr Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister samt inteckning i vandringspokaler till segrarna i rövarheaten.

Upplysningar, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny Karlberg 070-349 74 01

Återbud, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny Karlberg 070-349 74 01

Anmälan till:

Via anmälan online. Ange om ni delar bil.

E-post:

tavling@bilklubbendundret.se

Bärgning
Kan komma att utföras av traktor med gafflar.

Depå
Inga släpvagnar/husvagnar i depån. Bussar på anvisad plats.
Begränsat antal elanslutningar kan erbjudas mot en avgift på 100kr, först till kvarn gäller!
Depåtystnad mellan 22:00-06:00!
Kom ihåg brandsläckare!
Grillning endast på anvisad plats!

Anbud
Enligt gällande reglemente.

Rullning
Vid rullning är heatet avslutat för berörd bil!

Bilbyten
Inga bilbyten godkänns oavsett klass!

OBS!
Hemmaförare måste ange namn och telefonnummer på MINST en funktionär. Meddela även om denne har speciella krav på maten.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se