Inbjudan till SMK Hälsinge, Hudiksvall

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Hälsinge, Hudiksvall

Tävling:

FörÅket INSTÄLLD PGA FÖR FÅ ANMÄLDA

Tävlingen inlagd:

2022-04-03

Tävlingsdatum:

2022-05-21

Sista anmälningsdatum:

2022-05-16
Funktionärer

Tävlingsledare:

Rickard Thulin 070 – 312 90 45

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i PM

Racecontroller:

Peter Sandow 070 - 584 65 81

Domare:

Nicko Nilsson 070 – 567 33 75

Teknisk chef:

Mats Jönsson 070 – 259 80 06

Säkerhetschef:

Torsten Dahlberg 076 – 845 70 98

Miljöchef:

Göran Vilhelmsson 070 – 689 07 61
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hagmyren, Hudiksvall (Avfart norra, Hagmyrens travbana) Tfn tävlingsdagen 070-3129045

Tidsplan:

Anmälan och Besiktning: Lördag 07,00 – 09,00
Förarsammanträde: 09,30 på startplattan
Första start: 10,00


Resultatlistan anslås:

Anslagstavla och SMK Hälsinges hemsida, www.smkhalsinge.se

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar om 3 varv med förlottade heat och startspår.
Poängberäkning 7-5-4-3-2-1. Särskiljning 3-2-1, därefter lottning.
Alternativspåret ska köras en gång per heat/final.
Finalerna körs i 5 varv och runner up tillämpas.
Antal finaler körs beroende på antalet anmälda i varje klass.
Vid för få anmälda Damer eller Veteraner slås dessa samman till en klass.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

x

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 och minst 60 anmälda för tävlingens genomförande

Startordning:

Seniorer, Juniorer, Damer, Veteraner

Startuppställning:

6 - bils heat

Miljö:

Se G.6

Åtgärd vid tjuvstart:

FR 7.6 Omstart. 2 tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enl Folkracereglementet

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-
Junior: 200:-
Vid återbud senare än 48 tim före tävlingens början, tas en administrativ avgift ut med 500 SEK


Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till alla finalister.
Segrarna i finalerna har Gratis startavgift till Invigningsracet 18 - 19/6.

Upplysningar, telefonnummer:

Rickard 070 – 312 90 45

Återbud, telefonnummer:

Helena 070 – 574 72 12

Anmälan till:

anmälanonline

E-post:

folkrace.smkhalsinge@outlook.com

Delad bil:
Om ni delar bil, ange vem ni delar med på anmälan.

Mekaniker:
Max 3 mekaniker per förare och dessa skall komma samtidigt som föraren.

Boende:
Best Western Hotell Hudik, 0650 – 54 10 00. Uppge ”Sportpris”


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se