Inbjudan till SMK Hälsinge, Hudiksvall

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Hälsinge, Hudiksvall

Tävling:

Invigningsracet

Tävlingen inlagd:

2022-04-22

Tävlingsdatum:

2022-06-18 -> 2022-06-19

Sista anmälningsdatum:

2022-06-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Gudrun Hodell 070 – 303 92 62

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i PM

Racecontroller:

Conny Leino 070 – 607 63 56

Domare:

Nicko Nilsson 070 – 567 33 75

Teknisk chef:

Mats Jönsson 070 – 259 80 06

Säkerhetschef:

Rickard Thulin 070 – 312 90 45

Miljöchef:

Göran Vilhelmsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hagmyren. Avfart Hudiksvall norra. Tfn tävlingsdagen 070 - 312 90 45

Tidsplan:

Anmälan/Besiktning: Fredag 18,00 – 21,00
Lördag 07,00 – 09,00
Förarsammanträde: 09,30 på startplattan
Första start Lördag: Efter Invigningen
Första start Söndag: 09,00


Delresulta: Löpande på anslagstavlan

Resultatlistan anslås:

Anslagstavla och SMK Hälsinges hemsida, www.smkhalsinge.se

Tävlingens genomförande:

5 kvalomgångar om 3 varv.
Lördag: 4 kvalomgångar. Omgång 1-3, Poäng: 7-5-4-3-2-1
Omgång 4, Poäng: 10-7-5-4-3-2
Söndag: 1 kval om 3 varv. Poäng: 12-9-7-5-4-3 + Finaler
Särskiljning 5-4-3-2-1, därefter lottning.

Alla kvalen är med förlottade heat och startspår.
Alternativspåret ska köras en gång per heat/final.
Finalerna körs i 5 varv och runner up tillämpas.
Antal finaler körs beroende på antalet anmälda i varje klass.
Vid för få anmälda Damer eller Veteraner slås dessa samman till en klass.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 60 anmälda för tävlingens genomförande.

Startordning:

Seniorer, Juniorer, Damer, Veteraner

Startuppställning:

6 - bils heat

Miljö:

Se G6.

Åtgärd vid tjuvstart:

FR 7.6 Omstart. 2 tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enl Folkracereglementet

Avgifter:

Sen/Dam/Vet: 300:-
Jun: 200:-
Vid återbud senare än 48 tim före tävlingens början, tas administrativ avgift ut med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till alla finalister som ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Gudrun 070 – 303 92 62

Återbud, telefonnummer:

Helena 070 – 574 72 12

Anmälan till:

anmälanonline

E-post:

folkrace.smkhalsinge@outlook.com

Delad bil:
Om ni delar bil, ange vem ni delar med på anmälan.

Mekaniker:
Max 3 mekaniker per förare och dessa skall komma samtidigt som föraren.

Depå:
Endast ett servicefordon per tävlande får depåplats, övriga hänvisas till
parkering utanför.
Depåtystnad från Kl. 23,00
RÖKNING endast vid anvisad plats i depå.

Servicefordon över 7m:
Meddela detta under övrig info i anmälan.

Anbud:
Anbud på de bilar som bryter på lördag.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se