Inbjudan till Munkfors MC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Munkfors MC

Tävling:

Bridgestone Fair Race Cup

Tävlingen inlagd:

2022-04-22

Tävlingsdatum:

2022-06-11

Sista anmälningsdatum:

2022-06-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jörgen Svensson 070-681 16 24

Biträdande Tävlingsledare:

Sandra Nyström

Racecontroller:

Niclas Persson 0703559674

Domare:

Bengt-Göran Bergin

Teknisk chef:

Gert Berglund 070 640 18 22

Säkerhetschef:

vakant

Miljöchef:

vakant
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tomtfallets motorstadion

Tidsplan:

Anmälan kl 07,00 – 08,45 Vid anmälan ska en ifylld ”mekanikeranmälan” lämnas.
Besiktning kl 07,00 – 09,00
Funktionärssammanträde 09,15
Förarsammanträde 09,30
Första start kl 10,00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås vid sekretariatet på Munkfors MC:s hemsida och på Facebook

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre heat. I varje heat skall alternativspåret användas. Första omgången i
startnummerordning, fri framkörning i andra och tredje omgången. Startspår lottas vid starten i
kval och efter placering i finaler. Poäng 7,5, 4, 3, 2,1. Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa
placering i omgång 3, 2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Antal finaler är beroende på antalet startande.
Runner up i finalerna. De sex förare som fullföljt alla omgångar utan svart flagg och fått lägst
poäng kör jumboheat.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Dam/veteran, jun och sen.

Startuppställning:

5 bilsheat. I finalerna 6 bilar.

Miljö:

Enligt FR-reglementet G2, tomgångskörning i depå max 1 minut. Presenning och oljeuppsamlare för minst 10 liter skall finnas under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart. Två tjuvstarter av samma förare i heat är uteslutning ur heatet. Vid användande av alt.spår, så får man två varv i alternativet i finalerna om man tjuvstartar.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Sen/Dam 300: - Jun 200:-


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Återbud, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Anmälan till:

Anmälan online http://nt.sbf.se/folkrace eller Yvonne Gräsberg, Bäckv. 13 66931 DEJE, 0552-104 82

E-post:

munkforsmc@gmail.com

Övrigt
Det finns inget dricksvatten vid banan.
Reglemente för BFRC22 finns på dess fb-sida.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se