Inbjudan till Vännäs MK & Umeå AK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vännäs MK & Umeå AK

Tävling:

Nymans Däck 2-dagars

Tävlingen inlagd:

2022-04-24

Tävlingsdatum:

2022-06-04 -> 2022-06-05

Sista anmälningsdatum:

2022-05-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Roland Åström

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i startbekräftelse

Racecontroller:

Meddelas i startbekräftelse

Domare:

Mats-Ove Bergström 070-212 75 76

Teknisk chef:

Jörgen Ottosson 070-625 64 33

Säkerhetschef:

Stefan Lindahl 072-567 30 61

Miljöchef:

Erik Åström 070-603 85 34
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Pengfors Motorstadion, Vännäs

Tidsplan:

Måndag 30 maj: 24,00 Anmälan stänger online

Fredag 3 juni: 18,00 Depån öppnar

18,00-20,00 Adm .incheckning öppen

18,00-21,00 Frivillig besiktning, Personlig utrustning skall uppvisas
(balaklava,

hjälm, overall, skor, handskar, krage)

Lördag 4 juni: 08,00-09,00 Adm. incheckning öppen

08,00-09,00 Besiktning, Personlig utrustning skall uppvisas (balaklava,
hjälm,

overall, skor, handskar, krage)

10,15 Förarsammmanträde, kan ev. ersättas av PM

11,00 Första start

Söndag 5 juni: 9,15 Förarsammmanträde, kan ev. ersättas av PM

10,00 Första start

OBS ! Tidplaner kan komma att justeras beroende på antalet anmälda, meddelas i

startbekräftelse.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande i depån

Tävlingens genomförande:

Lördag 4 juni: Samtliga startande kör 4 st. kvalomgångar om 3 varv. 6 bil/heat

Samtliga kvalomgångar räknas till finaler

Söndag 5 Juni: Samtliga startande kör 2 st. kvalomgångar om 3 varv. 6 bil/heat

Samtliga kvalomgångar räknas till finalerFinaler: Herrar: A,B,C, (D-final om 60 st. eller fler anmälda) om 5 varv. 6 bil/heat

Dam/Jun/Supersenior: A, (B-final om 15 st. eller fler anmälda, C-final om 20 st. eller
fler

anmälda. om 5 varv. 6 bil/heat.

Alternativspår kommer att tillämpas: En gång per heat (dock max 1 gång per heat)

Vid rullning är heatet avbrutit för rullad bil.

Poängberäkning: Kval 1-4: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p.

Kval 5-6: 1:an 14p, 2.an 10p, 3:an 8p, 4:an 6p, 5:an 4p, 6:an 2p.

Särskiljning: Högsta poäng i heat 6, 5, lördagens hopslagna totalpoäng, därefter
lottning.

Bilbyten: Inga bilbyten tillåts.

Avlysning: Arrangören äger rätt att i samråd med domaren helt eller delvis avlysa
tävlingen

om ej erforderligt antal förare anmält sig vid anmälningstidens utgång.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Herrar/damer/juniorer/Supersenior ingen begränsning. Supersenior vid 5 st. mindre anmälda kommer dessa anmälda att lottas in bland herrar resp. damer

Gallringsmetod:

Ingen gallring sker

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Alla anmälda ordinarie.

Startordning:

Meddelas i startbekräftlelse

Startuppställning:

Heat och startspår lottas i dator

Miljö:

Enl. G 2

Åtgärd vid tjuvstart:

Felaktig start: Första bil som utför felaktig start tilldöms 2 x Joker (alternativspår). Samtliga bilar uppmärksammas då genom obeservationskylt att man byter bestraffningsmetod till att nästa bil som utför felaktig start blir utesluten ur heat.

Däckbegränsning:

Fritt, odubbat, däcksvärmining ej tillåten.

Avgifter:

Herr/Dam/Supersenior 300:-

Junior: 200:-

Efteranmälan 200:- extra

Tävlingsavgifter kan betalas med kort (kortterminal) eller Swish på nr: 123 601 05 32

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Däck m.m. kommer att utlottas.

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Lindgren 070-669 77 73, Kent Venngren 070-293 37 54

Återbud, telefonnummer:

vannas.mk@telia.com

Anmälan till:

vannas.mk@telia.com

E-post:

vannas.mk@telia.com

Depå:
Miljökrav enl. G2. Tävlingsledningen o arrangörerna har befogenhet att
efter

tillsägelse, rätt att ta ut miljöavgift på 1000:- för de förare/bilar som inte rättar sig
efter dessa

regler, gäller även servicefordon.

Tänk på att servicefordon (dragbilar & bussar) inte är försäkrade i depån.

All försäljning i depå förbjuden. Tillstånd inhämtas hos arrangören.

Bussar: ni som har "stora" bussar var vänlig meddela storleken i anmälan.

Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst
6 kg. den

skall var väl synlig. Saknas brandsläckare = straffavgift 500:- enl. FR-regl. 2022.

VMK-förare:
Förare för Vännäs MK skall anmäla en funktionär till tävlingen,

anmälan av denna sker till folkrace@vannasmk.se


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se