Inbjudan till Karlstad Motorclub-Bil

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstad Motorclub-Bil

Tävling:

Karlstads 2-dagars med förtur till NGK

Tävlingen inlagd:

2022-06-12

Tävlingsdatum:

2022-08-27 -> 2022-08-28

Sista anmälningsdatum:

2022-08-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson, Dals MK, 072-251 95 05

Biträdande Tävlingsledare:

Moa Andersson

Racecontroller:

L-G Bran och Niklas Persson

Domare:

Joakim Hallengren, 073-150-76 17

Teknisk chef:

Lars Buhr, 070-644 03 17 och Patrik Andersson, 076-046 65 28

Säkerhetschef:

Emil Söderquist

Miljöchef:

Morgan Bergqvist
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion i Karlstad

Tidsplan:

Anmälan öppen fredag 17:45 – 20:00, lördag 05:45 – 07:45. Vid anmälan ska en ifylld
”mekanikeranmälan” lämnas.
Besiktning fredag 18:00 – 20:00, lördag 6:00 – 8:00
Racekläder skall vara på vid besiktning.

Lördag:
Funktionärsmöte 08:00
Förarmöte på startplattan 08:15
Första start 09:00

Söndag:
Funktionärsmöte 07:30
Första start 08:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan under tävling. Slutlig lista läggs ut på hemsidan.

Tävlingens genomförande:

Alla omgångar är lottade med 6 bilar med förlottade startspår.

Vid 24 damer eller fler blir det en egen klass, vid 24 Veteraner eller fler så blir de egen klass
annars går veteraner in i seniorerna. Mindre än 24 damer så blir det en dam/veteranklass.

Junior, Dam och Veteraner kör 4 omgångar på lördagen om tid finnes, annars 3 omgångar.
Seniorer kör 3 omgångar på lördagen.

Samtliga deltar i fem kvalomgångar där segraren i varje heat får 7 poäng, tvåan 5 osv. ner till
1 poäng för 6:an. Summan av poängen är avgörande för inplacering i finalerna.
Vi tillämpar runnerup
Särskiljning vid lika poäng, omgång 5, 4, 3, 2 och 1, sedan lottning.

Antal finaler anslås i PM.

Alkotest kan komma att ske både lördag och söndag, enligt reglemente G7.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 160 startande

Startordning:

Junior, Dam, Veteran och Senior.

Startuppställning:

Startuppställning 6 bilar i bredd, ljusstart.

Miljö:

Enligt reglementet FR 3.0, miljöfarligt avfall tas omhand av den tävlande, sopor tas med hem. Det skall finnas presenning och oljeuppsamlare under bilarna samt brandsläckare vid varje bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten/heat -1 poäng, andra tjuvstarten i samma heat av samma förare blir uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet. Endast däck utan slirskydd.

Avgifter:

Damer, veteraner och seniorer 300 kr. Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förarna skall ha racekläder vid prisutdelningen för att få pris.

1, 2 och 3 i senior får förtur i gallringen till NGK.
De 2 bästa damer får förtur i gallringen till NGK.

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Svensson, 070-6811624

Återbud, telefonnummer:

stefan.kmcbil@gmail.com eller 070-2131071 (endast sms)

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

stefan.kmcbil@gmail.com

Övrig information
Ingen El finns i depåområdet. Tystnad i depån senast klockan 22.00
både fredag och lördag.

Hemmaförare
Alla hemmaförare hjälps åt efter tävlingen att städa innan man lämnar
tävlingen.

Delade bilar
Delade bilar meddelas i anmälan.

Servicefordon
Större servicefordon meddelas i anmälan.

Speaker
Totto Höök


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se