Inbjudan till Laxå Motorklubb, Laxå

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laxå Motorklubb, Laxå

Tävling:

Laxåfestivalen 2022

Tävlingen inlagd:

2022-07-07

Tävlingsdatum:

2022-08-13 -> 2022-08-14

Sista anmälningsdatum:

2022-08-05
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Jörgen Svensson, Erika Svensson

Domare:

Klas-Åke Fredén

Teknisk chef:

Lars Buhr

Säkerhetschef:

Anja Strömberg

Miljöchef:

Lennart Egerfjord
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Venabanan, Laxå Motorstadion 695 91 Laxå. Gps koordinater 58.97988,14.66415

Tidsplan:

Depå öppnar 15:00 fredag 12 augusti - respektera tid för öppning!

Anmälan och besiktning 17:00-20:00Lördag:

Anmälan och besiktning 6:30-8:00

Förarsammanträde 8:30

Första start 9:00Söndag:

Förarsammanträde 8:30

Första start 9:00


Resultatlistan anslås:

Anslås på officiella anslagstavlan . Samt Laxå MK’s och Raceoffices hemsida.

Tävlingens genomförande:

Seniorer kör i delade klasser, fram- och bakhjulsdrivet. Detta SKA anges under

"ÖVRIGT" i anmälan.Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar på lördagen med poängfördelning 7-5-4-3-

2-1. På söndagen 2 kvalomgångar med poängfördelningen 7-5-4-3-2-1.

Kvalheaten är förlottade och körs i 3 varv, finaler körs i 5 varv. Uppflyttning kan

ske i omg. 2-3-4-5 för att få fulla heat. Målflagga krävs för att erhålla poäng. Vid

lika poäng efter fem omgångar sker särskiljning omg 5-4-3-2-1, därefter lottning.Rödflaggat heat: Körs om direkt i enlighet med FR 7.6. Endast heat som redan

står uppställt på startuppställningsplatsen får köras före.Antal finaler meddelas i PM. Runner-up i samtliga klasser. Service mellan finalerna

sker på anvisad plats, 5-minuters regel tillämpas. Superfinal körs med 1:an och

2:an i FWD, RWD och Dam.Avanmälda bilar kan gå på anbud lördag om detta anmäls inom på tävling

angiven tid.Varje förare erhåller entréband för 2st mekaniker. Övriga betalar inträde.Ifylld mekanikeranmälan ska lämnas vid anmälan.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer (kör i delade klasser fram- och bakhjulsdrivet vilket SKA anges under ÖVRIGT i anmälan), juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

200 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

Senior, dam och junior.

Startuppställning:

Ljusstart med max sex (6) bilar på linje

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet. Däckrensning förbjudet.

Avgifter:

Senior och dam 300kr, junior 200kr

Swish önskas, vid kontanter önskas jämna kontanter.Utebliven avanmälan debiteras med WO-avgift på 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.


Upplysningar, telefonnummer:

Laxå Motorklubb 072-227 04 11

Återbud, telefonnummer:

Endast SMS till 076-109 44 49

Anmälan till:

Endast till anmälanonline

E-post:

folkrace@laxamotorklubb.se

DELADE KLASSER:
Seniorer kör delade klasser, fram- och bakhjulsdrivet

vilket SKA anges i anmälan under rubriken ÖVRIGT. Ej korrekt anmälan behandlas

EJ vid ev. gallring.

Avlysning:
Vid force majeure äger arrangören rätt att i samråd med

domaren avlysa tävlingen.

Depå:
Respektera tiden för öppning! Fordon över 6 meter anmäles på övrigt

i anmälan och hänvisas till särskild plats i depå. OBS! Inga husvagnar i depån!

Motortystnad vid 22:00.

El:
Ingen el tillhandahålls. Elverk ska vara tysta 22:00.

Ställplats:
Ställplatsavgift 200kr. OBS! Inga husvagnar i depån, dessa

hänvisas till flygfältet. Även här gäller öppning 15:00!

Övrigt:
Eventuella ändringar meddelas i PM. För löpande uppdateringar se

Facebook-evenemanget ”Laxåfestivalen 2022”.

HEMMAFÖRARE:
Alla hemmaförare ska närvara på minst 2 av de planerade

arbetsdagarna samt hjälpa till innan och efter tävling. Se Laxå MKs hemsida för

ytterligare information.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se