Inbjudan till SMK Hälsinge, Hudiksvall

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Hälsinge, Hudiksvall

Tävling:

Höstracet

Tävlingen inlagd:

2022-07-28

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Gudrun Hodell 0703039262

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i PM

Racecontroller:

Conny Leino 070–6076356

Domare:

Christer Carlsson 070-5547597

Teknisk chef:

Mats Jönsson 070-2598006

Säkerhetschef:

Anders Roginder 070-5106162

Miljöchef:

Göran Vilhelmsson 070-6890761
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hagmyren, Hudiksvall. (Avfart Hudiksvall Norra) Tfn.nr tävlingsdagen 070 – 303 92 62, 070 – 676 50 36

Tidsplan:

Anmälan/Besiktning: Lördag 07,00 – 09,00
(Fredag 18,00 – 21,00 vid många anmälda)

Förarsammanträde: 09,30 på startplattan

Första start: 10,00


Delresultat anslås löpande på anslagstavlan under läktaren.

Resultatlistan anslås:

Anslagstavla och SMK Hälsinges hemsida, www.smkhalsinge.se

Tävlingens genomförande:

3 eller 4 kvalomgångar om 3 varv, beroende på antalet anmälda.
Poäng: 7-5-4-3-2-1. Alla kvalen räknas.
Alla kvalen är med förlottade heat och startspår.
Särskiljning (4-) 3-2-1, därefter lottning.
Alternativspåret ska köras en gång per heat/final.
Finalerna körs i 5 varv och runner up tillämpas.
Antal finaler körs beroende på antalet anmälda i varje klass.
Vid för få anmälda Damer eller Veteraner slås dessa samman till en klass.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

xx

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 startande

Startordning:

Seniorer, Juniorer, Damer, Veteraner

Startuppställning:

6-bils heat.

Miljö:

Se G6.

Åtgärd vid tjuvstart:

FR 7.6 Omstart. 2 tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enl Folkracereglementet

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-
Junior: 200:-
Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, tas en administrativ avgift ut med 500
SEK.Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Kommer att utdelas.
Föraroverall skall bäras pristagarna.

Upplysningar, telefonnummer:

Gudrun 070 – 303 92 62, Sven-Olov 070 – 676 50 36

Återbud, telefonnummer:

Gudrun 070-3039262

Anmälan till:

anmälanonline

E-post:

folkrace.hagmyren@gmail.com

Delad bil:
Om ni delar bil, ange vem ni delar med på anmälan

Mekaniker:
Två mekaniker = Gratis. Skall komma samtidigt som förare.

Servicefordon:
Meddela detta under övrig info i på anmälan

El:
Finns att köpa för 150kr och förbokas på anmälan


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se