Inbjudan till Dals Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals Motorklubb

Tävling:

Dals MK`s 50-årsjubileum

Tävlingen inlagd:

2022-08-03

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson 073-8000105

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Bo Johansson 070-7191210

Domare:

Sten Lindberg 070-7136656

Teknisk chef:

Johnny Brustuen 072-3707576

Säkerhetschef:

Anders Karlsson 070-4955686

Miljöchef:

Reine Eriksson 070-7475258
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan, Färgelanda, 070-4955686

Tidsplan:

Anmälan 06:30-08:00

Besiktning på startplattan 06:30-08:00

Funktionärssammanträde vid kiosken 08:30

Förarsammanträde vid startplattan 08:30

Första start 09:00

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande vid anslagstavlan bredvid kiosken.

Tävlingens genomförande:

OBS! Alla tävlande kör FYRA heat. Förlottade heat samt startspår.

Poäng 7,5, 4, 3, 2,1. Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 4, 3, 2 och 1.
Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.

Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Antal finaler är beroende på antalet startande.
Runner up i finalerna. I seniorklassen kör de sex förare som fullföljt alla omgångar och fått lägst
poäng Jumbofinal.

DELADE BILAR: GLÖM INTE ATT MEDDELA PÅ ANMÄLAN OM NI SKA DELA BIL MED NÅGON OCH
MED VEM.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteran.

Antal startande i respektive klass:

XXX

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120 totalt

Startordning:

Junior, dam/veteran, senior

Startuppställning:

Förlottade heat med max 6 st bilar i bredd. Startmetod via ljussignal

Miljö:

Se G 6.1 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6 kg pulversläckare och uppsamlingskärl skall finnas under alla tävlingsfordon.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart två gånger i samma heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR reglemente.

Avgifter:

Junior 200:- Dam/Veteran och Senior 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning vid startplattan där samtliga pristagare skall vara iklädda föraroverall.

I kvalomgångarna är det pris till varje heatsegrare.

Hederspriser utdelas till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Karlsson 070-4955686, Petra Larsson 073-8000105

Återbud, telefonnummer:

Anders Karlsson 070-4955686, Petra Larsson 073-8000105

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

peter.tjader@arento.se

Ansvar
Tävlingen anordnas i överenskommelse med Svenska bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser. Den som deltar i tävlingen gör detta på eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrotts distriktsförbund (SDF), arrangör eller
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör
namnuppgifterna.

Depån
Depån öppnar på fredagagen klockan 16:00. Längre fordon exempelvis
husbilar/racebussar skall anmälas i förväg till Anders
Karlsson 070-4955686. Ni kommer bli tilldelad plats.

Startspår
Startspåren kommer vara förlottade och kommer att kunna ses vid
anslagstavlan. Även heatindelningen finns på anslagstavlan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se