Inbjudan till SMK Helsingborg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Helsingborg

Tävling:

Oktobertävling Cupavslutning i Södra bf

Tävlingen inlagd:

2022-09-16

Tävlingsdatum:

2022-10-22

Sista anmälningsdatum:

2022-10-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Maria Eckhoff 073-3837528

Biträdande Tävlingsledare:

Jimmy Hörberger och Linda Persson

Racecontroller:

Christan Nilsson

Domare:

Andreas Cronsell 0705-533532

Teknisk chef:

Danny Eckhoff 072-3586689

Säkerhetschef:

Paul Persson

Miljöchef:

Jan Nilsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Väla Motorstadion, Andesitgatan 1, Helsingborg

Tidsplan:

Avlastning får ej ske innan kl 07.00 pga miljötillstånd.

Anmälan samt besiktning öppen fredagen den 21/10 kl 17.30-19.30
Depån öppen på fredagen fram tills kl 21.00

Anmälan vid kiosken lördagen den 22/10 kl 07.00- 8.30
Besiktning sker framför crossens klubbstuga kl 07.30 - 8.45
Funktionärsmöte i motocrossens klubbstuga kl 08,30
Förarmöte på startplattan kl 09,00
Första start kl 09,30
kval ett och två körs innan lunch och där efter kval tre och finaler.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås i sekretariatets fönster och det är den tiden som gäller vid ev protest. Resultatlistan kommer upp på anslagstavlan och raceoffice

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
I kvalen körs 3 varv och i finalerna körs 5 varv.
Samtliga heat och startspår är förlottade.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Vid särskiljning räknas den som har flest vinster och sen andra platser och neråt i fallande
ordning och därefter lottning till finalen.
A-final körs i respektive klass,
B-final körs om det är minst 18 anmälda vid anmälningstidens utgång.
C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång.
Runner-up tillämpas i finalerna.
Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat.
Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte depåchef beslutar annat
Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp.
Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först.
Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart vid rödflagg.
Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten.
Detta ska ske på och av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)
Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal.
Däckrensning ej tillåten.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150st

Startordning:

Senior/Dam/Junior

Startuppställning:

Max 6st bilar i bredd, förlottade heat och startspår

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartat får 1 poäng oavsett placering vid fullföljt heat. Övriga deltagare får poäng efter den placering man har vid målgång. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. I finalen bestraffas tjuvstart enligt Tävlingsreglementet FR 2021-2023.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-
Betal gärna via Swish
Avanmälan ska göras senast 2022-10-19 kl.07.00 annars debiteras en
WO-avgift på 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Maria Eckhoff 0733837528

Återbud, telefonnummer:

Återbud sker via sms till Elionor Hansson 070-9906659 Bekräftelsesms tillbaka för att återbud ska gälla

Anmälan till:

Endast anmälan via anmälan Online

E-post:

anmalansmkhelsingborg@outlook.com

Besiktning

Personlig utrustning som overall och skor skall vara på vid besiktning.

Övrigt

Ni som delar bil måste ange detta i anmälan för att undvika att få starta i heaten nära
varandra.

Långa fordon

Fordon som är längre än 6m MÅSTE längd anges i anmälan annars garanteras ej plats i depån

Hemmaförare

Hemmaförare anmäler minst en funktionär.
Vid oklarheter eller fler medlemmar från samma familj meddela Tina Petersson 0709-754139

Depå

Inga husvagnar i depån utan de kommer att få ställas på anvisad plats.
Endast en servicebil/tävlingsbil inne i depån.

Varmt välkomna till en fartfylld helg på Väla motorstadium


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se