Inbjudan till MK Speed Nynäshamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Speed Nynäshamn

Tävling:

Vårtävling OBS! Nytt datum 4 juni

Tävlingen inlagd:

2023-03-17

Tävlingsdatum:

2023-06-04

Sista anmälningsdatum:

2023-05-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pirjo Lundsten

Biträdande Tävlingsledare:

Anette Andersson

Racecontroller:

Jörgen Adolfsson 070 440 35 08, Ricki Hillersjö

Domare:

Kent Bodin 073 030 29 14

Teknisk chef:

Arne Mårtensson 070 568 96 13

Säkerhetschef:

Kaj Sundberg

Miljöchef:

Janne Lyytikäinen
Tävlingsinformation Klausul depåområde… Skadekrav vid händelse. Miljö: Se G6, allt skräp och avfall tas med hem!

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Enebybanan, Nynäshamn

Tidsplan:


NYTT DATUM PGA DET VÄDER VI HAFT UNDER VÅREN


Depåområdet är öppet Lördag 3/6 kl 15.00- 18. Söndag kl 6.

Söndag 4/6
07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning

09.00 Funktionärsmöte på startplattan
09.15 Förarsammanträde vid starten
10.00 Första start

Vi kommer utföra slumpmässigt urval av förare för utandningsprov

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan vid lottningsfollan, slutlig resultatlista publiceras på www,mkspeed.se

Tävlingens genomförande:

Heaten omfattar 4 varv, alternativspåret får inte köras på första varvet, max 6 startande i
varje heat, finalerna körs 6 varv och runner up tillämpas.
Lampstart.
Rödflaggat heat körs direkt efter heatet som står på startplattan.

Poängberäkning:
7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning för vidare avancemang till final, avgör omgång 3,2,1.
Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning av tävlingssekreteraren.


Endast förare som blivit målflaggad erhåller poäng.

Rensning/ värmning av däck är inte tillåtet.

FINALER: RUNNER UP TILLÄMPAS

Juniorer, samtliga kör C-, B-, A- final. Beroende på hur många som startar ev även D- final.

Damer/ veteran:
De 11 bästa poäng plockarna kör B- respektive A- final.


Seniorer:
De 16 bästa poängplockarna kör C-, B-, resp, A.final.

ANBUD:
Anbudstiden är 15 minuter efter sista finalens målgång.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

100

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 totalt

Startordning:

Juniorer, dam /veteraner och seniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lampstart.

Miljö:

Se bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6. Allt skräp och avfall tas med hem!

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med ett extra jokervarv ( alternativspår) Två tjuvstarter av samma förare innebär uteslutning.

Däckbegränsning:

Fritt enl FR reglementet, ej dubbdäck.

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran 300 kr , Junior 200 kr
Betalning vid anmälan kort eller swish.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning:
7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning för vidare avancemang till final, avgör omgång 3,2,1.
Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning av tävlingssekreteraren.

Endast förare som blivit målflaggad erhåller poäng.

Upplysningar, telefonnummer:

Cecilia 070 177 00 17

Återbud, telefonnummer:

Sms till 070 177 00 17

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

kassor@mkspeed.se

Hemma förare


Hemmaförare anmäler minst en funktionär, minst 15 år med namn och telefonnummer i
samband med anmälan.


Depåområde


Depåområdet öppnar lördag 4/6 kl 15.00.
I depåområdet skall samtliga bilar köras i gåfart.
Endast tävlingsbil och en servicebil i depån. All parkering sker på egen risk. Trailer ställs på
anvisad parkering.

Delad bil

Delad bil ska anges i anmälan underövrig info.

Stora fordon

Meddela i anmälan om ni kommer med ett fordon som är längre än 8 meter. Stora fordon
hänvisas till särskild plats i depån.

Camping


Campingmöjligheter vid banan är begränsad och får endast ske i crossdepån eller på ängen.
Vi kan inte erbjuda el eller duschmöjligheter.)


Grillning7 Eld / svets

Eldningsförbud råder, grillning hänvisas till anvisad plats.

Svetsning sker på anvisad plats.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se