Inbjudan till Kalmar MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar MK

Tävling:

Christer Fredssons minnestävling, inklusive lagtävling

Tävlingen inlagd:

2024-02-21

Tävlingsdatum:

2024-05-04

Sista anmälningsdatum:

2024-04-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Leena Tidman 0703132107

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Mikael Pettersson, Johnny Helmersson

Domare:

Per-Erik Åberg 070-6580821

Teknisk chef:

Johan Runesson 0702632285, biträdande tk Martin Carlsson 073-0313880

Säkerhetschef:

Christer Wolf

Miljöchef:

Lina Leandersson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skogstorps Motorcentrum 070-2848737

Tidsplan:

Administrativ incheckning kl: 07.45- 09.00
Obs 1: medtag gärna ifylld mekanikeranmälan, eller var beredd att fylla i en i samband med
administrativa incheckningen.
Obs 2: Licens skall visas upp i appen eller gällande plastbricka, en skärmdump är inte godkänt.

Besiktning vid startplattan kl: 08.00-09.15
Förarsammanträde vid huvudposteringen kl. 9.30
Första start: 10.00

Finaler: Efter avslutade kvalomgångar
Prisutdelning vid kansliet efter anbudstidens avslut.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre omgångar. Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning omgång 3, 2,1. Är det
lika sker lottning av administrativ chef.

Senior kör A, B-final. C-final körs vid minst 30 anmälda. D-Final körs vid minst 40 anmälda.
Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 24 anmälda. Vid
mindre än 12st anmälda vid anmälningstiden utgång sammanlottas dessa med seniorklassen.
Junior kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 24 anmälda.

Kvalheaten körs med 3 varv. Finaler körs med 5 varv.
Olika bansträckningar kan användas.
Runner-up tillämpas.

Alternativspår tillämpas ej!

Rödflaggat heat körs om direkt. Står det ett heat på startplattan körs detta först.
Däckrensning förbjudet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteran

Antal startande i respektive klass:

Minst 40 anmälda, max 100.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100

Startordning:

Senior, junior, dam/veteran

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin. Allt avfall tas med hem av den tävlande. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas från ankomst. 6kg brandsläckare synligt placerad

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval: Första tjuvstarten-2p avdrag heatets inkörda. Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Startavgifter:
senior, dam, veteran 400 kronor
junior 250 kronor

Efteranmälningsavgift: 200 kronor

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister samt till vinnarna av lagtävlingen.
Extra prisbord vid prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Leena Tidman 0703132107

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan till tävlingen gör föraren fram till 28/ själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt skicka sms Leena Tidman 0703132107. Återbudet är godkänt vid bekräftat sms.

Anmälan till:

Enbart anmälan online

E-post:

kmkanmalan@telia.com

Betalmetod vid anbudsförfarande :

Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Kalmar MK.
Kontant betalning av bilen.

El:
Finns ej att tillgå.

Tvåminutersregeln:

Kommer att användas via speaker.

Alkotest:

Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagarna.

Delade fordon:
Max en förare från varje klass och max två förare per tävlingsfordon.

Bullerkrav:
Vi har bullerkrav på hela vår anläggning. Inga tävlingsbilar startas innan
klockan 08 eller efter klockan 18.


Lagtävling:
En senior, en junior och en dam/veteran bildar ett lag som föranmäls innan
förarsammanträdet. Helst i anmälan till tävlingen. Lagets insamlade poäng under kval +
poängfördelning under finaler räknas samman. Vinnarna erhåller fina priser.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se