Inbjudan till Rosendals MK / MK Gutarna

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rosendals MK / MK Gutarna

Tävling:

Guta Festivalen

Tävlingen inlagd:

2024-03-03

Tävlingsdatum:

2024-07-16 -> 2024-07-20

Sista anmälningsdatum:

2024-05-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:

Janne Lönnmark

Racecontroller:

Mats Myrberg/Patrik Sundfeldt

Domare:

Marcus Ronsten

Teknisk chef:

Mats Lilja

Säkerhetschef:

Roland Stavlind

Miljöchef:

Tävlingsledningen
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Depån öppnar onsdagen den 10/7 kl 16:00
All in och utpassering av fordon enlig följande
Icke tävlingsdag mellan 08:00 – 22:00
Tävlingsdagarna 06:00 – 22:00
Det skall vara tyst i depån vid 22.00, (inga elverk igång).

Måndag 15 /7 All besiktning skall ske på måndag.
Anmälan från 14:30
Besiktning från. 15:00-19:00

Tisdag, Torsdag, Lördag
Funktionärssammanträde: 07:00
Förarsammanträde: 07:00
Första start kl. 08:00
Tävlande skall vara på plats från kl 06:30
för eventuell stickprovsbesiktning.


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlor i depån. Även online via folkraceadmin.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs under 3 dagar.

3 förlottade omgångar tisdag, torsdag samt 2 förlottade omgångar på lördagen
Varvid flytande start tillämpas. Olika bansträckningar kan förekomma de olika dagarna.
Alternativspår kommer att användas alla heat/finaler.
Varje heat omfattar tre varv med normalt sex bilar i varje heat. Finalerna omfattar
sex varv. Vid mindre än ett heat föranmälda damer eller veteraner sammanslås klassen med
seniorklass.
Ett lag består av tre förare oavsett klass. Laget och dess namn anmäls på plats på separat
blankett. Lagmedlemmarna behöver inte tävla för samma klubb.
Finaler:
Vid fler än 30 startande i klassen kommer 16st förare med mest poäng att tas ut för
A-final & B-final & C-final. 1:a C-final går till B-final. 1:a B-final går till A-final.

Vid färre än 30 startande i klassen och fler än 20 startande i klassen kommer 11 förare med
mest poäng att tas ut för A-final & B-final. 1:a B-final går till A-final.

Vid fler än 40 startande i klassen kommer 5st förare med mest poäng att tas ut för D-
final. 1:a i D-final går till C-final.

Antal startande i finalerna 6st i varje final. Runner upp i alla finaler.
Kvalificeringen till Finalerna görs på den totala poäng som man erhåller under de
3 dagarnas omgångar.

Lagtävling:
Poängen i alla omgångarna varje dag räknas samman. Vid lika poäng mest poäng dag 3
sedan dag 2 osv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer/juniorer/damer.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

270/30

Startordning:

Dam Veteran Junior Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd, flytande start

Miljö:

Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. Särskildhänsyn skall därför tas till miljön. Vid parkering/uppställning i depån,skall det under tävlingsbilen, finnas lämplig anordning föruppsamling av olje- och vätskespill. samt även presenning

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid första tjuvstart i kvalheat kommer avdrag på 2 poäng på inkört resultat. Omstart omgående. Andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i heatet. Man kan ej få negativ poäng. Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet o

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer/Damer/Veteran 400:-.Juniorer 250:-.WO avgift 500:-.
Anmälningsavgiften kan med fördel sättas in bankkonto 9022.31.704.04. Ange startnummer &
namn. Även kort betalning kan användas på plats.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser tilldelas samtliga finalister. samt ett antal specialpriser. Lagtävlingen delas ut pris till de
tre främsta lagen.
Kvalheat 1-6: 1: a 7p. 2:a 5p. 3:a 4p. 4:a 3p. 5:a 2p. 6:a 1p.
Kvalheat 7-8: 1:a 10p. 2:a 8p. 3:a 6p. 4:a 4p. 5:a 2p. 6:a 1p.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

SMS till Lars Jakobsson 0705-281593

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

lasse@follingbo.se

Anbud
Gällande anbudsbestämmelser. Anbudslappen kan köpas kontant eller med
swish.
Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Bilen går på anbud sista dagen den tävlar.

Lastning
Ingen bil får lastas eller avlägsnas från depåområdet innan
Anbuden är offentliggjorda under alla tävlingsdagar.

Depå
I depån skall samtliga bilar framföras med GÅFART.
Större transportbilar och släpkärror parkeras på anvisad Plats utanför depån.
Servicebil: Endast en tävlingsbil och en servicebil per Tävlande har tillstånd att
befinna sig i depån. All parkering sker på egen risk.
Servicebilen skall vara utmärkt med bifogat Servicebilkort i nedre vänstra delen av
bilens framruta
Förare och mekaniker skall medföra bifogat depåkort ifyllt.
Kortet skall uppvisas i entrén i samband med in passage till tävlingsområdet
annars Kommer entréavgift att få erläggas.

Tävlingsledningen kommer ej att ta ansvara för om någon mutar in områden,
Behöver tävlingsledningen den platsen så kommer den att beslagtas.
Hör med personal på Plats om ni är osäkra.
De som kommer på obekväm tid kan ställa upp utanför depån och invänta
Uppställning i depå till dagtid.
Det skall vara tyst i depån vid 22.00, (inga elverk igång).

Resor
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination Gotland Tel 0771 – 22 33 50
eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se

Funktionärer
Förare boende på Gotland medför två (gärna fler Funktionärer).
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på tävlingsplatsen samt delta i
funktionärssammanträde. Personal ingående i inträde och kiosk får inte utnyttjas som
funktionärer utan tävlingsledarens personliga medgivande före tävlingens början

Övrigt
Svetsförbud gäller inom tävlingsområdet. Endast på anvisad plats

Camping
Ett begränsat antal husvagnar/Husbil/Tält kan efter särskilt tillstånd av
tävlingsledningen få
”ställas upp” inom depåområdet. Ingen El finns att tillgå.
Behov/önskemål skall anmälas till Lars Jakobsson 0705-281593

Kiosk
Hamburgare, varm korv, läsk, glass mm kommer att Säljas på tävlingsplatsen,
Kiosken kommer att Vara Öppen under hela veckan.

Startbekräftelse
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på
folkraceadmin.se. Den är att likställa med startbekräftelse.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se