Inbjudan till Oskarshamn Rally & Racing Club

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Oskarshamn Rally & Racing Club

Tävling:

Augustitävling Smålandscup

Tävlingen inlagd:

2024-06-28

Tävlingsdatum:

2024-08-31

Sista anmälningsdatum:

2024-08-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42

Biträdande Tävlingsledare:

Madeleine Jakobsson 070-304 84 89

Racecontroller:

David Johansson och Anders Johansson

Domare:

Stefan Argus 070-328 90 87

Teknisk chef:

Alexander Trybjer 072-569 37 38

Säkerhetschef:

Anders Jakobsson

Miljöchef:

Johan Larsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Blommedahl 1:5, Solkustbanan, 572 93 Oskarshamn GPS: 57.248270,16.341203

Tidsplan:

Administrativ incheckning (klubbstuga) 06:30-09:00
Giltig licens ska visas i appen eller gällande plastbricka. I samband med incheckning ska även
fullständigt ifylld mekanikeranmälan lämnas in.
Besiktning (framlottningen) 06:45-09:15
Funktionärsmöte (framlottningen) 09:15
Förarsammanträde (startplattan) 09:30
Första start 10:00
Lunchpaus mellan andra (2) och tredje (3) omgång, cirka 45 minuter.
Finaler direkt efter tredje omgång.


Resultatlistan anslås:

Anslås i depån, vid kortsidan av kiosken. Även online via folkraceadmin.se. Slutlig resultatlista kommer publiceras på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Enligt SBFs och Smålandscupens tilläggsreglemente. Inget alternativspår.
Finaler körs med runner-up i samtliga klasser, med max 6 bilar.
I klass A (senior) körs A, B, C-final. D-final vid minst 60 anmälda vid anmälans utgång.
I klass B (dam/veteran) körs A-final. B-final vid minst 25 anmälda vid anmälans utgång. C-
final vid minst 35 anmälda vid anmälans utgång och D-final vid minst 60 anmälda vid
anmälans utgång.
I klass C (junior) körs A-final. B-final vid minst 18 anmälda vid anmälans utgång. C-final vid
minst 30 anmälda vid anmälans utgång och D-final vid minst 40 anmälda vid anmälans
utgång.
(Vid färre än 7 juniorer anmälda vid anmälningstidens utgång, körs en fjärde omgång i stället.
Särskiljning omgång 4, 3, 2, 1).
Klasserna A, B och C körs med tre (3) kvalheat/omgångar (vardera 3 varv) och finaler
(vardera 5 varv) körs med runner-up i samtliga klasser, med max 6 bilar. Om målflagga visas
för tidigt sker omstart.
Segraren ska DIREKT till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa
start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1, vid lika poäng till final:
Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Omgång 3, 2, 1
3. Minst antal observationsflagg
4. Därefter lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120

Startordning:

Senior, dam/veteran, junior. Ändring kan ske utifrån hur många som delar bil, detta meddelas på förarsammanträdet.

Startuppställning:

Max sex (6) bilar i bredd. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen.

Miljö:

Se bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande bulletin 2 – (tät presenning med lägsta densitet om 180g/m2). Uppsamlingskärl och presenning ska finnas under tävlingsbilen under hela tävlingen (inkl protesttid).

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten ger – 2 poäng av heatets inkörda poäng, andra tjuvstarten i samma heat av samma/samme förare kommer uteslutas ur pågående heat.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet.

Avgifter:

Senior 400 kronor, junior 250 kronor.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1, vid lika poäng till final:
Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Omgång 3, 2, 1
3. Minst antal observationsflagg
4. Därefter lottning

Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut (15 minuter) vid
klubbstugan.

Lunchbiljett till förare som är folkbokförda minst 20 mil från folkracebanan, kommer med en
regnbågsfärgad bil eller Amazon/PW/V4.
Rulltårta till den förare som rullar minst ett varv.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42 eller Madeleine Jakobsson 070-304 84 89.

Återbud, telefonnummer:

Via Anmälan-online eller om återbud inte sker via anmälan-online måste avanmälan bli bekräftat av tävlingsledarna Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42 eller Madeleine Jakobsson 070-304 84 89.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

madde113@hotmail.com

Anmälan till/startbekräftelse:

Anmälan-online. Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på
folkraceadmin.se, den är att likställa med en startbekräftelse.
Max en (1) förare från varje klass och max två (2) förare per tävlingsbil. Detta ska anmälas i
samband med anmälningen med namn och klass.
Deltagare/klasser är öppen för förare med gällande folkracelicens. Senior, dam/veteran samt
junior.

Återbud

Via Anmälan-online eller om återbud inte sker via anmälan-online måste avanmälan bli
bekräftat av tävlingsledarna Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42 eller Madeleine Jakobsson
070-304 84 89. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om
återbud
debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Senior 400 kronor, junior 250 kronor. Eventuell efteranmälningsavgift på max 250 kronor,
beslut
om detta ska tas ut bestäms av arrangören.

Avlysning:

Där tävlingstillstånd uteblir eller under 50 förare anmälda vid anmälningstidens utgång samt
vid
fall av force majeure, äger arrangören rätt om att besluta avlysning av hela tävlingen.

Heatindelning:

Lottas fortlöpande under dagen och anslås på den officiella anslagstavlan på gaveln till kiosken
och på folkraceadmin.se. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning.

Startuppställning:

Max sex (6) bilar i bredd. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. I finaler väljer
den med högst poäng startspår först och därefter i fallande poängordning, vid lika poäng sker
lottning.

Resultatlistan anslås:

Anslås i depån, vid kortsidan av kiosken. Även online via folkraceadmin.se. Slutlig resultatlista
kommer publiceras på anslagstavlan i depån, Smålands Bilsportsförbunds hemsida,
folkraceadmin.se och på Facebook Oskarshamn Rally & Racing Club Allmän grupp.

Miljö, fortsättning:

Se bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande
bulletin
2 – (tät presenning med lägsta densitet om 180g/m2). Uppsamlingskärl och presenning ska
finnas under tävlingsbilen under hela tävlingen (inkl protesttid). Varje tävlingsfordon ska ha
minst en (1) styck pulverbrandsläckare väl fungerande och synlig. Batterier och oljor som ska
kastas tas med hem. Vanliga sopor slängs i befintliga soptunnor.

Anbud

Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Oskarshamn Rally & Racing Club. Inget
återköp av oanvända anbudslappar och endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är
giltiga vid anbud. Anbudslappar kommer säljas i klubbhuset i samband med att sista
finalheatet har gått i mål. (Eventuellt tidigare, men det är helt beroende på om det finns
tillräckligt med funktionärer som kan bemanna försäljningen).
Inlämning av anbud kommer ske på samma plats som försäljningen. Anbudslappen ska vara
noggrant ifylld med fullständiga uppgifter, om inte, anses anbudet vara ogiltigt.
Se SBFs förtydligande om anbud om du är osäker.
Vid anbudsförfarandet ska giltig folkracelicens uppvisas antingen i appen eller gällande
plastbricka i samband med överlämning av vagnbok.
Kontant betalning av bilen samt swish, men endast om båda parter är okej med det.
Inga bilar lastas eller lämnar depån fören hela anbudsförfarandet är klart (inklusive protesttid
a
´15 minuter).

El, elverk och depå:

Oskarshamn Rally & Racing Club kan inte erbjuda elförsörjning. Samtliga elverk ska vara
avstängda mellan klockan 22:00-05:00.

Vatten:

Finns att tillgå, dock INTE drickbart vatten.

Hemmaförare med tävlingslicens i Oskarshamn Rally & Racing Club:

Anmäler sig och besiktar strax efter det att anmälan öppnat vid 06:30 och hjälper därefter till i
besiktningen eller annan tilldelad uppgift. Hemmaförare ska deltagit vid minst två
arbetsdagstillfällen samt ange minst två (2) funktionärer till Madeleine Jakobsson 070-304 84
89 eller madde113@hotmail.com senast den 24 augusti.
Juniorer med licens uttagen hos Oskarshamn Rally & Racing Club har fri startavgift om man
deltagit vid minst två arbetsdagstillfällen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se